ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ HONDA MONKEY ราคา 99,700 บาท

HONDA MONKEY 2021-2022

ตาราง ราคาผ่อนดาวน์ ฮอนด้ามังกี้

All  NEW Monkey :ราคา 99,700 บาท

All  NEW Monkey ดาวน์ 20,000 บาท ดอกเบี้ย 0.59% 

HONDA-MONKEY
ผ่อน 12เดือน จ่าย 7,112 บาท
ผ่อน18 เดือน จ่าย 4,899บาท
ผ่อน24 เดือน จ่าย 3,792บาท
ผ่อน30 เดือน จ่าย 3,127บาท
ผ่อน36เดือน จ่าย 2,685บาท
ผ่อน42 เดือน จ่าย 2,368บาท
ผ่อน48 เดือน จ่าย 2,131บาท

HONDA MONKEY ตารางผ่อนดาวน์ 2022
HONDA MONKEY ตารางผ่อนดาวน์ 2022

All  NEW Monkey Custom :ราคา 107,900 บาท

All  NEW Monkey  Custom ดาวน์ 20,000 บาท ดอกเบี้ย 0.59% 
ผ่อน 12เดือน จ่าย 7,844 บาท
ผ่อน18 เดือน จ่าย 5,402บาท
ผ่อน24 เดือน จ่าย 4,182บาท
ผ่อน30 เดือน จ่าย 3,449บาท
ผ่อน36เดือน จ่าย 2,961บาท
ผ่อน42 เดือน จ่าย 2,612บาท
ผ่อน48 เดือน จ่าย 2,350บาท

เอกสารผ่อนดาวน์HONDA MONKEY

  1. บัตรประชาชน ตัวจริง สำเนา 4 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ชุด
  3. สลิปเงินเดือนล่าสุด/หนังสือรับรองเงินเดือน
  4. statementย้อนหลัง6 เดือน